Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

"Een heldere focus op techniek"

ICT projectmanagement

Waarom projectmanagement?

Een project is een tijdelijke organisatie die in het leven is geroepen met als doel de oplevering van één of meer producten op grond van een overeengekomen business case (bron: Office of Government Commerce).

Projecten vragen om een goede begeleiding. Zonder projectmanagement kan er niet adequaat worden bewaakt op doorlooptijd en kosten om maar eens enkele onderdelen te noemen. U kunt WH Focus inzetten om het projectmanagement voor u te voeren. WH Focus heeft een lange ervaring met projectmanagement in de ICT en hanteert daarbij de richtlijnen van Prince2 (2009).

Voordat kan worden overgegaan tot het managen van een project zal eerst worden beoordeeld of het project een kans van slagen heeft. Wanneer bij de beoordeling van het project blijkt dat er open einden zijn, zal het advies worden gegeven deze eerst op te lossen. Onzekerheden dienen te worden voorkomen omdat die vrijwel zeker tot hoge kosten of, in het ergste geval, een mislukt project kunnen leiden.

Projectmanagement kan worden afgenomen voor eerder door WH Focus ingezette voortrajecten maar ook voor projecten van derden.

Projectmanagement wordt aangeboden o.b.v. fixed price.